در این فرم شما می توانید در خواست مایع کرایوژنیک خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و ظرف مدت 12 ساعت از این شرکت پیش فاکتور دریافت نمایید.
قیمت اکسیژن مایع
قیمت نیتروژن مایع
قیمت آرگون مایع
و همچنین قیمت CO2 مایع
در این سایت به صورت آنلاین اعلام می گردد.

فرم سفارش

ارسال سفارشات مشتری