شرکت پیشران زمهریر آسمان در واحد های زیر نیرو کار می پذیرد:
1-واحد فنی و مهندسی
2-واحد بازرگانی و فروش (دفتر اصفهان-دفتر تهران)
3-واحد تدارکات
4-پرسنل کارگاهی(جوشکار و کمکی)

علاقه مندان می تواند با تکمیل فرم زیر و یا ارسال رزومه در لیست نفرات این شرکت قرار بگیرند.

استخدام زمهریر