تجاری‌سازی مخازن پیشرفته کورایوژنیک توسط برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

مخازن پیشرفته کرایوژنیک که بومی‌سازی آن توسط محققان شرکت دانش‌بنیان پیشران زمهریر آسمان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام گرفته بود، تجاری‌سازی شد.  به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و به نقل از خبرگزاری علم و فناوری، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان پیشران زمهریر آسمان و برنده تندیس زرین سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی با […]