پالایشگاه-پتروشیمی

گاز مایع(LNG)

بیمارستانی

آبزی پروری

صنایع غذایی

مخازن حمل

فولاد

صنعتی

معدنی

خودرو سازی

خط لوله

گاز های صنعتی

مهم ترین اخبار

فناوری جدید ساخت مخازن کروی:
با تلاش بی وقفه تیم تحقیق و توسعه به همراه واحد طراحی شرکت پیشران زمهریر آسمان مخازن کروی کرایوژنیک وارد مرحله تولید انبوه شد.
این مخازن نسبت به نمونه های معمول ایستاده در کارایی و هزینه هایی جانبی برای مصرف کننده بهینه تر می باشد.

Upload Image...

مخزن زمستیک قابل حمل
قابلیت نگهداری مایع کرایوژنیک :*اکسیژن مایع:1100 کیلوگرم
*نیتروژن مایع:810 کیلو گرم
*آرگون مایع:1400 کیلوگرم
ابعاد :2 * 2  * 2 متر
با این مخزن شما از مصرف روزانه کپسول بی نیاز خواهید شد

مخزن اکسیژن